Slidershow 1 Slidershow 2 Slidershow 3 Slidershow 4 slidershow 5

Rooms

 • Phòng Superior

  VNĐ

  1,200,000

  Phòng Superior

  1,200,000

  VNĐ

  Thông tin mô tả phòng Superior
  Diện tích sử dụng 27m2, số lượng phòng: 115, đã bao gồm: sáng Buffet, 02 chai nước suối đặt trong phòng, miễn phí trà/cà phê trong phòng, hồ bơi, CLB Thể Dục, internet, Wifi.
 • Phòng Deluxe

  VNĐ

  1,400,000

  Phòng Deluxe

  1,400,000

  VNĐ

  Thông tin mô tả phòng Deluxe
  Diện tích sử dụng 32 m2, số lượng phòng: 73, đã bao gồm: sáng Buffet, 02 chai nước suối đặt trong phòng, miễn phí trà/cà phê trong phòng, hồ bơi, CLB Thể Dục, internet, Wifi.
 • Phòng Deluxe Plus

  VNĐ

  1,600,000

  Phòng Deluxe Plus

  1,600,000

  VNĐ

  Thông tin mô tả phòng Deluxe Plus
  Diện tích sử dụng 44 m2, số lượng phòng: 6, đã bao gồm: sáng Buffet, 02 chai nước suối đặt trong phòng, miễn phí trà/cà phê trong phòng, hồ bơi, CLB Thể Dục, internet, Wifi.
 • Phòng Supreme Deluxe

  VNĐ

  2,000,000

  Phòng Supreme Deluxe

  2,000,000

  VNĐ

  Thông tin mô tả Phòng Supreme Deluxe
  Diện tích sử dụng 52 m2, số lượng phòng: 3, đã bao gồm: sáng Buffet, 02 chai nước suối đặt trong phòng, miễn phí trà/cà phê trong phòng, hồ bơi, CLB Thể Dục, internet, Wifi.
 • Phòng Executive Suite

  VNĐ

  3,200,000

  Phòng Executive Suite

  3,200,000

  VNĐ

  Thông tin mô tả phòng Executive Suite
  Diện tích sử dụng 64 m2, số lượng phòng: 2, đã bao gồm: sáng Buffet, 02 chai nước suối đặt trong phòng, miễn phí trà/cà phê trong phòng, hồ bơi, CLB Thể Dục, internet, Wifi.
 • Phòng Imperial Suite

  VNĐ

  5,000,000

  Phòng Imperial Suite

  5,000,000

  VNĐ

  Thông tin mô tả phòng Imperial Suite
  Diện tích sử dụng 96 m2, số lượng phòng: 1, đã bao gồm: sáng Buffet, 02 chai nước suối đặt trong phòng, miễn phí trà/cà phê trong phòng, hồ bơi, CLB Thể Dục, internet, Wifi.